การประชุมเชิงปฏิบัติการนานาชาติปี 2018
มาตรวิทยา 3D ในการหล่อและกระบวนการหล่อ
ประเทศไทย
ชลบุรี, 30 มีนาคม

งานสัมมนา

การประชุมเชิงปฏิบัติการของ GOM เป็นเวทีการประชุมอุตสาหกรรมสำหรับวิศวกรออกแบบผู้ผลิตเครื่องมือและผู้เชี่ยวชาญจากการวิจัยและพัฒนา การพัฒนาการผลิตและการประกันคุณภาพ พวกเขาสามารถให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการใช้มาตรวิทยาการวัดด้วยแสง 3D ในอุตสาหกรรมหล่อและการหล่อโลหะ ระบบวัดจาก GOM ใช้ในกระบวนการหล่อทราย การหล่อด้วยความดัน การหล่อด้วยขี้ผึ้ง และขั้นตอนการหล่อเพื่อรับประกัน การประกันคุณภาพที่สม่ำเสมอ การประชุมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับมาตรวิทยา 3D ในกระบวนการหล่อแบบต่างๆจะมีขึ้น 43 แห่ง ตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเมษายน พ.ศ. 2561

Proceedings
การบรรยาย

ผู้เชี่ยวชาญของ GOM และ บริษัทในอุตสาหกรรมชั้นนำต่างๆ จะแบ่งปันความรู้ความเชี่ยวชาญด้านกระบวนการและมาตรวิทยาในด้านการประกันคุณภาพ

ซังโกะ ไดคาสติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
การประยุกต์ใช้เครื่องมือวัด 3 มิติเพื่อตรวจสอบคุณภาพในงานหล่อโลหะ โดยบริษัท ซังโกะ ไดคาซติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน จังหวัดชลบุรี
หุ่นยนต์วัดชิ้นงานอัตโนมัติเครื่องแรกในประเทศไทยสาหรับการฝึกอบรมอุตสาหกรรม
Ford
วิธีตรวจสอบการผลิตชิ้นส่วนขึ้นรูป โดยบริษัท ฟอร์ด มอเตอร์ (ประเทศไทย) จากัด
GOM
อุตสาหกรรมการวัด 3 มิติ กับ ATOS
GOM
แผนผังของมาตรวิทยา 3 มิติในการหล่อและกระบวนการหล่อ
GOM
การประเมินข้อมูลจากการวัด 3 มิติ ของ โปรแกรม GOM Inspect Professional
การบรรยาย

GOM จะนำเสนองานเพื่อแนะนำการพัฒนาการล่าสุดในด้านมาตรวิทยา 3D รวมถึงซอฟต์แวร์ของการวัดและการตรวจสอบ

การควบคุมคุณภาพชิ้นส่วนงานหล่อ
การตรวจสอบแบบอัตโนมัติและการวิเคราะห์แนวโน้ม
การประกันคุณภาพสำหรับการผลิตแบบพิมพ์และการผลิตแม่พิมพ์
การวิเคราะห์ส่วนประกอบของแม่พิมพ์และไส้แบบ
การติดตามและประมาณการหลังการผลิตเครื่องมือและชิ้นส่วนงานหล่อ
การรวบรวมวัสดุ การทำเครื่องหมายการวัดด้วยแสง การจัดตำแหน่งของชิ้นงานและการกลึงผิวด้วยเครื่อง CNC
การวิเคราะห์หลายส่วน
การวัดและการตรวจสอบชิ้นงานขนาดเล็ก ของงานหล่อ
วันที่และสถานที่จัดงาน
ชลบุรี
วันศุกร์ที่ 30 มีนาคม 2561 10.00น - 16.00น
โรงแรมไพร์มไทม์
60 ถนนมิตรสัมพันธ์ ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20130
ลงทะเบียน

This workshop has already taken place

มาตรวิทยา 3D ในกระบวนการหล่อ

รูปแบบและแผ่นลวดลาย

 • การตรวจสอบขนาดและรูปร่าง
 • การเปรียบเทียบการหดตัวและการเสียดสี
 • การตรวจสอบผลการกัด กลึง ผิวชิ้นงาน
 • การเปลี่ยนการจัดการและการซ่อมบำรุง

เครื่องมือ,ไส้แบบและแม่พิมพ์

 • เป้าหมายคือการแก้ไขเครื่องมือ
 • การวิเคราะห์ชิ้นงาน
 • การติดตั้งชิ้นส่วนของแม่พิมพ์
 • การวิเคราะห์การสึกหรอ

ชิ้นงานหล่อ

 • การตรวจสอบขั้นแรกและการประกันคุณภาพการผลิต
 • การหดตัว, การควบคุมการบิดงอ
 • การวิเคราะห์ความหนาของวัสดุ
 • การกัดกลึงผิวด้วยเครื่อง CNC

GOM

GOM พัฒนากระบวนการผลิต จัดจำหน่ายซอฟต์แวร์และเครื่องมือสำหรับเทคโนโลยีการวัดพิกัดแบบ 3 มิติและการทดสอบ 3D โดยอาศัยผลการวิจัยล่าสุดและเทคโนโลยีที่เป็นนวัตกรรมใหม่ มีมากกว่า 60 แห่งและผู้เชี่ยวชาญมากกว่า 1,000 คน GOM สามารถให้คำแนะนำอย่างมืออาชีพตลอดจนการสนับสนุนและการบริการ การติดตั้งเครื่องสแกนสามมิติมากกว่า 14,000 เครื่อง ซึ่งช่วยปรับปรุงคุณภาพของผลิตภัณฑ์และกระบวนการผลิตในอุตสาหกรรมยานยนต์ อากาศยาน และสินค้าอุปโภคบริโภค

 

https://www.gom.com
contact(at)gom.com

บร͊ษัท เมนเทล จำกัด

บริษัท เมนเทล จำกัด เป็นผู้จำหน่ายอุปกรณ์วิศวกรรมระดับ high-end ของ GOM GmbH ซึ่งเป็นผู้ผลิตชั้นนำของโลกและเป็นผู้พัฒนาเทคโนโลยีการวัดพิกัด 3 มิติและเทคโนโลยีที่เป็นนวัตกรรมใหม่ ฐานลูกค้าของเราอยู่ในอุตสาหกรรมยานยนต์ อุตสาหกรรมอากาศยาน และการศึกษา เรามีระบบติดตั้งเครื่องสแกนสามมิติมากกว่า 100 เครื่องในประเทศไทย บริษัท เมนเทล จำกัด ยังเข้าร่วมงาน METALEX, InterMold และการจัดงานสัมมนา GOM ในการผลิตแผ่นโลหะขึ้นรูป การฉีดพลาสติก และงานหล่อโลหะ เพื่อปรับปรุงอุตสาหกรรมและการศึกษาของไทยโดยใช้เทคโนโลยีระดับไฮเอนด์และเพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรม 4.0

 

www.mentel.co.th
contact(at)gom.com