Serija međunarodnih radionica 2018
3D metrologija u procesima livenja i livnicama
Srbija
Beograd, 7. februara

Radionica

GOM radionice predstavljaju industrijsku platformu koja je mesto susreta za inženjere dizajna, alatničare kao i stručnjake iz oblasti istraživanja & razvoja, proizvodnje i osiguranja kvaliteta. One pružaju uvid u upotrebu optičke 3D metrologije u kalupljenju i livenju. Sistemi merenja GOM-a se koriste u procesima peščanog, tlačnog i preciznog lvenja da bi obezbedilo dosledno osiguranje kvaliteta.   Radionice GOM na temu 3D metrologije u livarstvu održavaju se na 43 različitih lokacija od januara do aprila 2018.

Predavanja

Stručnjaci iz TOPOMATIKE i vodeće kompanije u industriji predstaviće svoje stručno znanje o procesima i metrologiji u osiguranju kvaliteta.

Prezentacije uživo

TOPOMATIKA tim održati će prezentacije uživo kako bi predstavio najnovija postignuća u 3D metrologiji kao i softverima za merenjr i kontrolu.

Kontrola kvaliteta proizvodnje livenih delova
Automatizovana kontrola i analiza trendova
Obezbeđenje kvaliteta za izradu modalnih ploča i kalupa
Analiza sklopa za kalupe i jezgre
"Tracking" i "back projection" u izradi alata i za livene delove
Dodaci za obradu, optičko označavanje, podešavanje delova i CNC obrada
Analiza serije uzoraka
Merenje i provera manjih odlivaka
Datumi događanja i lokacije
Beograd, Srbija
srijeda, 7. februar 2018., 10.00 - 15.00 sati
Crowne Plaza hotel
Vladimira Popovića 10, 11070 Beograd, Srbija
Registracija

This workshop has already taken place.

3D metrologija u livnim procesima i livnicama

Modeli i modalne ploče

 • Potpuna provera oblika i dimenzija
 • Izjednačavanje krivljenja i skupljanja
 • Provera rezultata mašinske obrade
 • Promena upravljanja i održavanja

Alati, jezgrenici i livački alati

 • Ciljana korekcija alata
 • Analiza sklopa
 • Podešavanje polovina kalupa, zazor jezgre i klizača
 • Analiza trošenja

Odlivci

 • Kontrola prvih uzoraka i obezbeđenje kvaliteta proizvodnje
 • Skupljanje, uvijanje i kontrola odstupanja
 • Analiza debljine zida
 • Optimizovana CNC obrada

GOM

GOM razvija, proizvodi i distribuira softvere, mašine i sisteme za 3D koordinatnu mernu tehnologiju i 3D ispitivanja temeljeno na najnovijim rezultatima istraživanja i inovativnim tehnologijama. Sa više od 60 lokacija i više od 1 000 stručnjaka u metrologiji, GOM garantuje stručno savetovanje kao i podršku i usluge. Više od 14 000 instaliranih sistema poboljšava kvalitet proizvoda i procese proizvodnje u automobilskoj, zračnoj i potrošačkoj industriji.

 

https://www.gom.com
contact(at)gom.com

TOPOMATIKA

TOPOMATIKA d.o.o. je ekskluzivni predstavnik nemačkog proizvođača najsavremenijih 3D optičkih mernih sistema GOM mbH, za Hrvatsku, Sloveniju, Srbiju, Kosovo, Crnu Goru i Bosnu i Hercegovinu. Mi smo kompetentan tim sa više od 15 godina iskustva u 3D skeniranju i merenju i analizama oblika, dimenzija, pomeranja i deformacija materijala.

 

www.topomatika.hr
info(at)topomatika.hr