ATOS Core
Skaner optyczny 3D
od € 25.000 / US$ 35.000 *

W czym ATOS pomaga Klientom

ATOS wykorzystywany jest w rozwoju produktów, kontroli jakości oraz podczas produkcji, aby zapewnić oszczędność czasu i kosztów. Znajduje zastosowanie w obszarach, takich jak inspekcja 3D, inżynieria odwrotna i szybkie wytwarzanie.

Inspekcja 3D
Precyzyjny pomiar współrzędnych 3D pozwala na analizę kształtu i wymiarów, GD&T, statystyczne sterowanie procesami (SPC). [więcej]
Inżynieria odwrotna
Zastosowanie danych z urządzenia ATOS do tworzenia modeli, powierzchni i symulacji CAD w oparciu o dane skanowania. [więcej]
Szybkie wytwarzanie
Siatki wieloboków (STL) o wysokiej rozdzielczości, stosowane w druku 3D, frezowaniu, wytwarzaniu generatywnym, weryfikacji wymiarów. [więcej]

Obszary zastosowania
skanera ATOS

ATOS wykorzystywany jest w przemyśle samochodowym i lotniczym oraz w produkcji dóbr konsumpcyjnych, zarówno przez dostawców, jak i placówki badawcze czy uniwersytety.

Odlewnictwo i kucie
ATOS Core skraca czas pomiaru i kontroli podczas wykonywania odlewów piaskowych, ciśnieniowych i precyzyjnych oraz w przemyśle kuźniczym. [więcej]
Formowanie wtryskowe
ATOS Core przyśpiesza niemal wszystkie czynności w łańcuchu procesów formowania wtryskowego, formowania tworzyw termoplastycznych czy formowania z wydmuchiwaniem. [więcej]
Łopatki
ATOS Core pomaga producentom i dostawcom łopatek do turbin w wytwarzaniu komponentów gotowych do produkcji seryjnej. [więcej]
Wytwarzanie narzędzi i form
Dane urządzenia ATOS uzyskane z pomiarów pełnego pola pozwalają na szybką i niezawodną implementację korekt narzędzi. [więcej]
Projektowanie
ATOS stosowany jest do szybkiego i precyzyjnego skanowania geometrii modeli. Dane pomiarowe stanowią następnie punkt wyjścia dla inżynierii odwrotnej. [więcej]
Tłoczenie
ATOS to szeroko stosowane narzędzie do pomiaru i kontroli wytłoczek. [więcej]

Sposób działania

ATOS to współrzędnościowy system pomiarowy, który działa na zasadzie projekcji prążków, zapewniając szybki i dokładny pomiar danych 3D.

Skanowanie 3D
ATOS Core generuje dane pomiarowe 3D w postaci trójwymiarowej siatki (STL). Natychmiast po wykonaniu pomiaru dane te dostępne są dla następnych procesów. [więcej]
Kamera stereoskopowa z funkcją Triple Scan
Dzięki współpracy dwóch kamer oraz rzutnika, ATOS Core rejestruje trzy widoki przedmiotu w ramach pojedynczego skanowania. [więcej]
Certyfikacja
Wszystkie systemy ATOS poddawane są testom i certyfikacji zgodnie z przepisami międzynarodowymi oraz poszczególnych państw. [więcej]

Rozbudowa

W przypadku zmiany wymogów lub zadań pomiarowych możliwe jest rozbudowanie systemu pomiarowego.

Skaner ATOS
ATOS Core może być również wykorzystywany jako dodatkowy obszar pomiarowy w połączeniu z urządzeniami ATOS Triple Scan lub ATOS Compact Scan. [więcej]
ATOS ScanBox
System ATOS ScanBox umożliwia pełną automatyzację procesów pomiaru i kontroli w celu zapewniania jakości w trakcie procesu. [więcej]
Oprogramowanie
GOM Inspect Professional oferuje funkcje przetwarzania i oceny danych pomiarowych 3D z systemów GOM, skanerów laserowych, współrzędnościowych maszyn pomiarowych i innych źródeł. [więcej]

O nas

GOM zajmuje się projektowaniem i produkcją precyzyjnych rozwiązań do pomiarów 3D, wykorzystując własną globalną sieć handlowo-obsługową.

Firma
Rozwiązania pomiarowe firmy GOM wdrożone zostały w ponad 14000 zakładów na całym świecie [więcej]
Światowa sieć wsparcia technicznego
Globalna sieć GOM zapewnia Klientom wsparcie w wdrożeniu technologii pomiarowych 3D. [więcej]
Rozwiązania dla metrologii optycznej
Systemy pomiarowe GOM znajdują zastosowanie w projektowaniu produktów, zapewnianiu jakości, badaniach materiałowych oraz testowaniu części. [więcej]
* Sugerowana cena detaliczna pełnej wersji systemu ATOS Core.
Cena netto, wraz z dostawą, podatkami, opłatami i cłem (FCA Braunschweig - Incoterms 2010).
Oferta skierowana wyłącznie do przedsiębiorstw.