×
Zkušenosti z oboru

3D metrologie v procesech tváření plechových výlisků

Zvyšování požadavků na kvalitu na jedné straně a vysoký nákladový a časový tlak na straně druhé se týkají celého průmyslu zpracování plechu. Za účelem vyhovění těmto nárokům se konstruktéři a výrobci lisovacích nástrojů, ale i odborníci z oblasti výzkumu a vývoje, výroby a zabezpečování kvality výroby stále více spoléhají na optické měřicí systémy.


×
Select Country:

GOM on Twitter  GOM on Facebook  GOM on LinkedIn  GOM on XING  GOM on YouTube 
#GOMWorkshop
Přesná průmyslová 3D metrologie

Seminář
3D metrologie v procesech tváření plechových výlisků

Měřicí systémy GOM se používají při lisování, ohýbání, tažení a tváření plechových výlisků k zajištění trvalé kvality procesu výroby: od určování materiálových vlastností, přes rychlejší zapracování nástroje a první inspekci výrobku až po průběžnou kontrolu sériové výroby a analýzu trendů odchylek.

Pomocí systémů GOM lze získat přesné materiálové charakteristiky jako je např. limitní křivka tváření (FLC), která je potřebná při návrhu a simulacích plechových výlisků. Během zapracování lisovacího nástroje je u plechových výlisků kontrolován jeho tvar, rozměr a materiálové vady: geometrie dílu, odpružení, ostřih, poloha otvorů, tloušťka materiálu a reálné deformace vůčí limitním hodnotám (FLD). U kontroly kvality sériové výroby je možné všechna měření a inspekci automatizovat.


Tato akce již proběhla

Stáhněte si zdarma obsah workshopu

Získáte přístup k prezentacím klientů, příkladům a videím o praktickém využití systému, brožurám a vědomostem z oboru. Doporučujeme vám tyto stránky občasně navštěvovat až do května. Pro stažení obsahů navštivte: www.gom-workshop.com/cz/proceedings


Přednášky

Škoda Auto (26.01.2017, Mladá Boleslav)
Praktické využití GOM technologií v lisovně Škoda Auto
Škoda Auto (26.01.2017, Mladá Boleslav)
Zefektivnění údržby a oprav lisovacích nářadí využitím 3D technologií
Volkswagen (02.03.2017, Trnava/SK)
Optické meranie rozmerových odchýlok na výliskoch vo Volkswagen Slovakia
Kovovýroba Hoffmann (Ostrava, Kuřim)
Praktické využití GOM technologií v lisovacím procesu
MCAE Systems
Využití systémů ATOS v průmyslovém měření 3D souřadnic
MCAE Systems
3D metrologie v procesních řetězcích tváření plechových výlisků: simulace – výroba nástrojů – kontrola sériové výroby
MCAE Systems
Analýza naměřených 3D dat

Živé prezentace

Online sledování objektu při montáži
Sledování dílu při montáži umožní přesné napolohování dílu v sestavě
Rozměrová analýza lisovacího nástroje a výlisku
Kontrola přesnosti výroby lisovacího nástroje, proměření výlisku
Analýza a optimalizace procesu lisování
Optické změření přetvoření výlisku, lokalizace kritických míst vzniku trhliny
Automatizovaná sériová kontrola výlisků
Proměření inspekčních bodů, prostřihů; barevná mapa tvarových odchylek

Zajišťování kvality výroby v procesu tváření plechových výlisků

Materiálové charakteristiky / FLC

3D návrh / CAD

Simulace a analýza tváření

Výroba a zapracování nástroje

Inspekce prvních dílů

Kontrola sériové výroby

Montážní přípravky

Zkušenosti z oboru
3D metrologie v procesech tváření plechových výlisků

Příklad použití


Seminaře GOM

Semináře GOM jsou průmyslovou platformou pro setkávání konstruktérů, výrobců lisovacích nástrojů, ale i odborníků z oblasti výzkumu a vývoje, výroby a zabezpečování kvality výroby. Otevírají pohled do oblasti 3D optické metrologie a jejího využití v procesu lisování plechu. Přední průmysloví výrobci představí příklady ze své každodenní praxe a předvedou, jak zavádění optických měřicích systémů napomáhá zkracování doby vývoje výrobků a optimalizaci výrobních procesů a tím zvyšuje rentabilitu podniku. Kromě těchto zkušeností uživatelů firma GOM v živé prezentaci představí výsledky nejnovějšího vývoje na poli 3D metrologie a v oblasti měřicího a inspekčního softwaru.

Návrh a simulace

Materiálové charakteristiky

Analýza tváření

Verifikace numerických simulací

Optimalizace numerického modelu

Rychlejší vývoj výrobku

Plánování inspekce

Výroba nástrojů

Cílená optimalizace tvaru

Změna tloušťky materiálu

Kompenzace odpružení

Aktualizace CAD modelu

Kontrola opotřebení, údržba, opravy

Plechové díly

Inspekce prvního dílu

Analýza tvaru a rozměrů

Analýza odpružení a ostřihu

Inspekce otvorů a prostřihů

Kontrola sériové výroby a analýza trendu

Vizualizace povrchových vad


Již více než 20 let otevíráme svým zákazníkům svět neomezených možností 3D technologií. Posouváme hranice zavedených průmyslových postupů a umožňujeme přehodnotit způsob návrhu designu, vývoje produktů i výrobních procesů. Jsme partnerem všude tam, kde je potřeba vyvíjet, konstruovat, tvořit, měřit, testovat a vyrábět. Pomocí 3D technologií umožňujeme dělat věci jinak, nově, efektivně a úsporně.

GOM vyvíjí, vyrábí a prodává software, stroje a systémy pro techniku 3D odměřování souřadnic a 3D testování, založené na výsledcích nejnovějších výzkumů a technických inovací. Více než 60 poboček společnosti GOM a přes 1 000 našich odborníků na metrologii je zárukou kompetentního poradenství a profesionální podpory a servisu. Již přes 10 000 námi realizovaných systémů se podílí na zvyšování kvality výrobků a výrobních procesů v automobilovém, leteckém a spotřebním průmyslu.


Série mezinárodních seminářů

Brazílie  Čína  Chorvatsko  Česká republika  Francie  Německo  Indie  Japonsko  Mexiko  Portugalsko  Rusko  Slovensko  Španělsko  VB  USA

Semináře GOM jsou součástí řady mezinárodních akcí na téma 3D metrologie v průmyslových zpracovatelských řetězcích. V rámci těchto akcí zprostředkovává tým GOM znalosti uživatelům od Asie až po Ameriku. Přední průmyslové firmy se dělí o své zkušenosti s optickou metrologií.

Customer Lectures:

GOM on Facebook GOM on LinkedIn GOM on XING GOM on YouTube GOM on Twitter
#GOMWorkshop
Impresum
Ochrana osobních údajů
Ochrana osobních údajů
Impresum