Série mezinárodních seminářů 2018
3D metrologie ve slévárenství
Česká republika
Kuřim, 21. bō ezna

Seminář

Semináře GOM jsou průmyslovou platformou pro setkávání konstruktérů, výrobců průmyslových nástroj ů, ale i odborníků z oblasti výzkumu a vývoje, výroby a zabezpečování jakosti. Nabízejí pohled do použití optických 3D metrologických systémů ve slévárenství. Měřicí systémy značky GOM jsou využívány při lit í do pískových forem i při procesech tlakového a p řesného lití a zajišťují konzistentní kvalitu.

Semináře firmy GOM o 3D metrologii ve slévárenství proběhnou v době od ledna do dubna 2018 na 40 místech.

Registrujte se nynÍ
Přednášky

Odborníci z firmy GOM a přední průmyslové společnosti budou sdÍ let své zkušenosti s procesy a metrologií v procesu zaji šťování kvality.

Zákaznické přednášky budou brzy doplněny.

GOM
Průmyslové 3D měření se systémem ATOS
GOM
3D metrologie v procesech slévárenství
GOM
GOM Inspect Professional: Vyhodnocení naměřených 3D dat
Živá prezentace

Tým GOM připravuje živé prezentace s cílem představit nejnovější vývoj ve 3D metrologii, jakož i software pro měření a inspekci.

Kontrola kvality vÍ roby odlitků
Automatizovaná inspekce a analýza trendu odchylek
ZajištěnÍ kvality výroby modelů a forem
Kontrola sestav model ů a jader
Online polohován í a zpětná projekce pro výrobu a odlévání dílů
Kontrola přídavků materiálu, orýsování, ustavení dÍ lu pro CNC obrábění
Analýza sestav
Měření a inspekce malých odlitků
Termíny a lokality seminářů
Kuřim
středa, 21. bō ezna 2018, 10 - 15 hodin
MCAE Systems, s.r.o.
Knínická 1771/6, 664 34 Kuřim, CZ
Registrace

Registrujte se zdarma na seminář firmy GOM zaměřený na procesy ve slÍ várenství

3D metrologie ve slévárenství

Modely a modelové desky

 • Celoplošná inspekce tvaru a rozměrů dílu
 • Kompenzace deformací a smrštění
 • Ověření výsledků frézování
 • Ř ízení změn a správa

Nástroje, jádra a formy

 • Cílená optimalizace nástrojů
 • Kontrola sestav
 • Inspekce skládání forem, kontrola vůle jader ve známkách
 • Analýza opotřebení

Odlitky

 • Inspekce prvního dílu a zabezpečení kvality výroby
 • Kontrola smršění, deformací a vůli
 • Analýza tloušťky materiálu
 • Optimalizace CNC obrábění

GOM

Společnost GOM vyvíjí, vyrábí a distribuuje software, stroje a systÍ my pro 3D souřadnicové měření a 3D testování na základě nejnovějších výsledků výzkumu a inovačních technologií. S více než 60 pobočkami a více než 1000 odborníky na metrologii garantuje GOM odborné poradenství, podporu a servis. Více ne ž 14 000 instalací systémů zlepšuje kvalitu produktů a výrobních procesů v automobilovém i leteckÍ m průmyslu a v oblasti spotřebního zboží.

 

www.gom.com
contact(at)gom.com

MCAE

Již více ne ž 20 let otevíráme svým zákazníkům svč t neomezených možností 3D technologií. Posouváme hranice zavedených průmyslových postupů a umožňujeme přehodnotit způsob návrhu designu, vývoje produktů i výrobních procesů. Jsme partnerem všude tam, kde je potřeba vyvíjet, konstruovat, tvořit, měō it, testovat a vyrábět. Pomocí 3D technologii umožňujeme dělat věci jinak, nově, efektivně a úsporně.

 

www.mcae.cz
mcae(at)mcae.cz